O inkontinenci

Čo je inkontinencia

5 min. čítania

Vedeli ste, že viac ako 1,5 milióna ľudí v Českej republike bojuje s únikom moču? Napriek vyspelosti našej spoločnosti je inkontinencia stále jednou z tém, o ktorých sa zdráhame hovoriť s rodinou, priateľmi, a dokonca aj s lekárom. Pritom to nie je nič, za čo by sme sa mali hanbiť. Napriek všeobecnému presvedčeniu je únik moču prekvapivo častým javom. Inkontinenciu možno mať pod kontrolou, aby vás čo najmenej obmedzovala v každodenných aktivitách.

Čo je inkontinencia?

Inkontinencia je samovoľný únik moču alebo stolice z dôvodu straty kontroly nad močovým mechúrom alebo črevami.

Močová inkontinencia je porucha funkcie močového mechúra alebo zvierača močového mechúra, čím dochádza k samovoľnému úniku moču. Množstvo únikov moču môže byť rôzne, od občasných, nepatrných únikov - niekoľko kvapiek moču, až k úplnej strate kontroly a stálemu nekontrolovateľnému pomočovaniu.

Inkontinencia nie je choroba ani stav, ktorý nutne patrí k starobe alebo je nevyhnutná u žien po pôrode. Ide o fyziologický problém, ktorý je vždy dôsledkom iných, často skrytých zdravotných problémov.

Väčšie povedomie o tomto probléme vedie k tomu, že inkontinencia je v našej modernej spoločnosti lepšie prijímaná. Ľudia s inkontinenciou môžu viesť plnohodnotný aktívny život a môžu robiť všetky veci, po ktorých túžia a ktoré chcú robiť.

Príznaky inkontinencie

Skúste si odpovedať, či u vás často dochádza k nasledujúcim situáciám. Ak na niektorú z otázok odpoviete kladne, potom je dôležité váš problém okamžite začať riešiť. Navštívte svojho lekára - aby Váš lekár posúdil, či ide o inkontinenciu a odporučí Vám najvhodnejší spôsob liečby a pomôcky, ktoré budú presne vyhovovať Vašim potrebám.

Chodíte viac ako šesťkrát za deň na toaletu?
Musíte v noci viackrát kvôli nutkaniu na toaletu vstávať?
Cítite náhle nutkanie na toaletu, ktoré nemôžete dostatočne dlho vydržať?
Máte mokrú, či vlhkú spodnú bielizeň?
Máte často ťažkosti s močením alebo je močenie bolestivé?
Dochádza u Vás k úniku moču pri smiechu, kýchaní alebo kašli?
Informácie obsiahnuté na tejto stránke nenahrádzajú špecifické, individuálne lekárske poradenstvo a usmernenia od vášho lekára alebo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ak sú známe všetky okolité podmienky a okolnosti. Ak máte obavy o svoje zdravie alebo o zdravie svojich blízkych, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Nikdy by ste nemali odkladať vyhľadanie lekárskej rady, ignorovať lekárske rady alebo prerušiť liečbu kvôli informáciám na tejto webovej stránke. Zámerom spoločnosti Depend® (a prípadne všetkých zdravotníckych pracovníkov) je, aby informácie na tejto webovej stránke boli aktuálne, včasné a presné, ale v rozsahu, ktorý nám dovoľuje zákon, nenesieme žiadnu zodpovednosť za tvrdenia, chyby alebo omyly. Spoločnosť Depend® môže tento materiál kedykoľvek zmeniť a doplniť bez predchádzajúceho upozornenia.