Pre opatrovateľov

Organizácia času a plánovanie pre ošetrujúce osoby

5 min. čítania

Ak sa vám zdá, že nikdy nemáte dosť času, nie ste sami. Chápeme, čím si prechádzate, a chceme vám pomôcť urobiť viac práce s menším stresom.

Základy time managementu (riadenie času)

Pre opatrovateľov je nevyhnutná schopnosť riadiť si čas. Sú dôležité aj pre takmer všetky ostatné oblasti života. Medzi najdôležitejšie zručnosti, ktoré potrebujete na efektívne riadenie času, patria:
- Organizácia: kľúč k tomu, aby ste presne vedeli, čo a kedy musíte urobiť,
- vyhodnocovanie: stanovenie priorít úloh a povinností, či už z hľadiska dôležitosti alebo času, a stanovenie krátkodobých a dlhodobých cieľov,
- plánovanie: vypracujte si plán dňa (alebo týždňa) a určte si, ako dosiahnete svoje ciele.

Time management pre opatrovateľov: užitočné tipy

Starostlivosť je úzko spojená so stresom a ten môže ovplyvniť aj tých najodolnejších. Aj malé zmeny však môžu mať veľký význam. Ak teda dokážete získať väčšiu kontrolu nad tým, ako trávite svoj čas, začnete pociťovať aj menej stresu.

Vytvorenie zoznamu úloh a stanovenie priorít

Pravidelne si vytvárajte zoznam úloh, ktoré je potrebné dokončiť. Zahrňte doň zoznam všetkých stretnutí, cieľov a vecí, ktoré musíte urobiť, vrátane ďalších dôležitých údajov. Zvyknite si tento zoznam pravidelne kontrolovať a určujte si priority všetkého, čo musíte urobiť. Takto budete mať každú položku viac pod kontrolou a nebudete musieť na poslednú chvíľu meniť svoj plán kvôli návšteve lekára alebo bežať do obchodu doplniť lieky či iné položky, ktoré vám došli.

Postavte sa na prvé miesto

Pri zostavovaní zoznamu si nezabudnite vyhradiť čas pre seba. Ak chcete byť ako opatrovateľ efektívni a výkonní, musíte si nájsť čas aj pre seba. Aj pri hektickom rozvrhu si môžete nájsť čas pre seba - požiadajte o pomoc priateľov alebo iných členov rodiny alebo si niekoho na pomoc najmite. Ak si potrebujete vziať voľno alebo dlhšiu prestávku, zvážte možnosť respitnej starostlivosti.

Nesnažte sa byť stále superhrdinom

Je ľahké predpokladať, že sa vždy dokážete postarať o všetko tak, ako to robíte teraz. Ak sa však objem vašich povinností zvýši alebo ak sa situácia zhorší, opak môže byť pravdou. Tak ako si budete musieť určiť priority a upraviť zoznam úloh, budete musieť upraviť a prispôsobiť aj svoje očakávania, koľko toho zvládnete a akú úroveň dokonalosti môžete dosiahnuť.

Praktizujte všímavosť

Ak myseľ skáče z jednej veci na druhú, je ťažké efektívne zvládnuť danú úlohu. Namiesto premýšľania o tom, čo ešte musíte urobiť, sa plne sústreďte na to, čo práve robíte. Budete viac v prítomnosti, uvoľnení a lepšie sa sústredíte na svoje úlohy a povinnosti. Nielenže budete menej vystresovaní, ale budete tiež môcť plnšie prežívať svoj život a všetky jeho aspekty.

Všetko vybavte okamžite

Napríklad namiesto toho, aby ste poštu najprv odložili na hromadu na chodbe, vybavte ju hneď, ako ju vyberiete zo schránky. To isté sa dá aplikovať na všetko ostatné, od papierovačiek až po potreby starostlivosti. Urobte si vo veciach poriadok a uložte ich tam, kam patria, hneď - inak sa pre vás stanú len ďalšou záťažou, ktorú si v budúcnosti pridáte na zoznam úloh.
Časový manažment vám pomôže zvýšiť vašu odolnosť pri starostlivosti. Neznamená to, že vás už nič neprekvapí a ""nevyhodí"" z vášho plánu. Bude pre vás jednoduchšie mať všetko pod kontrolou, lepšie sa ovládať a držať sa stanoveného smeru.

Informácie obsiahnuté na tejto stránke nenahrádzajú špecifické, individuálne lekárske poradenstvo a usmernenia od vášho lekára alebo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ak sú známe všetky okolité podmienky a okolnosti. Ak máte obavy o svoje zdravie alebo o zdravie svojich blízkych, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Nikdy by ste nemali odkladať vyhľadanie lekárskej rady, ignorovať lekárske rady alebo prerušiť liečbu kvôli informáciám na tejto webovej stránke. Zámerom spoločnosti Depend® (a prípadne všetkých zdravotníckych pracovníkov) je, aby informácie na tejto webovej stránke boli aktuálne, včasné a presné, ale v rozsahu, ktorý nám dovoľuje zákon, nenesieme žiadnu zodpovednosť za tvrdenia, chyby alebo omyly. Spoločnosť Depend® môže tento materiál kedykoľvek zmeniť a doplniť bez predchádzajúceho upozornenia.