O inkontinenci

Príčiny inkontinencie moču

5 min. čítania

Močový měchýř je dutý svalový orgán, který mění svůj tvar podle toho, kolik je v něm moči. Vejde se do něj kolem půl litru tekutiny. Avšak už při množství asi 100 mililitrů pociťuje člověk nucení na močení. Inkontinence může mít různé příčiny, lze je rozdělit na krátkodobé, dlouhodobé nebo chronické.


Príčiny inkontinencie

Krátkodobé príčiny úniku moču
Zápaly močového mechúra a močových ciest, zápcha alebo nežiaduce účinky liekov sú niektoré z príčin krátkodobej inkontinencie. Po návšteve lekára väčšinou nasleduje rýchla pomoc.

Dlhodobé príčiny úniku moču
Úraz, autonehoda alebo chirurgický zákrok sú príčiny, ktoré môžu niekedy viesť k dlhodobému úniku moču. Liečba týchto príčin môže mať vplyv na to, ako skoro a do akej miery bude funkcia močového mechúra obnovená.

Chronické príčiny úniku moču
Medzi chronické príčiny inkontinencie môžeme zaradiť napríklad vrodené chyby, progresívne choroby, ako Alzheimerova choroba a iné chronické problémy, vyžadujúce dlhodobé zvládanie úniku moču.

Funkcia močového mechúra u žien

Obličky filtrujú z krvi moč, ktorá sa potom zhromažďuje v močovom mechúre. Močový mechúr je dutý sval, ktorý drží moč tak dlho, až kým necítite, že je plný - zvyčajne to býva približne po naplnení na 300 ml. Na toalete uvoľníte svaly panvového dna a Váš mozog dá svalom pokyn k zovretiu. Tým dochádza k vytlačeniu moču z mechúra cez močovú trubicu, ktorá vychádza z močového mechúra. Stlačením svalov močového mechúra sa môže uvoľniť zvierač, ktorý uzatvára močovú trubicu počas ukladania moču, takže moč môže voľne vytekať von. Tento systém je podporovaný svalmi panvového dna, ktoré vychádzajú od konca kostrče smerom k lonovej kosti, ktorá sa nachádza na prednej strane panvy.

Príčiny inkontinencie u žien

Najčastejšie príčiny inkontinencie u žien:

Menopauza – Riziko výskytu inkontinencie sa zvyšuje s pribúdajúcim vekom kvôli poklesu hladiny estrogénu a ochabovaním svalov panvového dna.
Pôrod a početné tehotenstvá – Častou príčinou poškodenia svalov panvového dna u žien môžu byť tiež pôrody. Behom pôrodu je dieťa pretlačované pôrodnými cestami. Tlak, ktorý pritom vzniká, môže spôsobiť natiahnutie niektorých orgánov v panve. Niektoré ženy tým trpia menej, niektoré viac.
Zápaly močového mechúra

Príčiny inkontinencie u mužov

Výskyt inkontinencie u mužov je menej častý než u žien. V dôsledku zvyšujúceho sa priemerného veku ľudského života a nesprávneho životného štýlu (často sedavé zamestnania) dochádza v posledných rokoch k nárastu výskytu inkontinencie aj u mužov. Problémy s prostatou a liečba prostaty sú u mužov tými najčastejšími príčinami úniku moču. U väčšiny mužov ide o dočasnú inkontinenciu v dôsledku operácie prostaty. Závažnosť úniku moču u mužov sa pohybuje od krátkodobého až po totálny únik moču. Miera úniku moču je u každého individuálna a mení sa v priebehu času. U mužov s ľahkou inkontinenciou dochádza občas k úniku niekoľkých kvapiek moču pri smiechu alebo kašli, zatiaľ čo u mužov s ťažkou inkontinenciou ide o permanentný únik. Každý je iný a každý pociťuje problémy s inkontinenciou iným spôsobom.
Informácie obsiahnuté na tejto stránke nenahrádzajú špecifické, individuálne lekárske poradenstvo a usmernenia od vášho lekára alebo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ak sú známe všetky okolité podmienky a okolnosti. Ak máte obavy o svoje zdravie alebo o zdravie svojich blízkych, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Nikdy by ste nemali odkladať vyhľadanie lekárskej rady, ignorovať lekárske rady alebo prerušiť liečbu kvôli informáciám na tejto webovej stránke. Zámerom spoločnosti Depend® (a prípadne všetkých zdravotníckych pracovníkov) je, aby informácie na tejto webovej stránke boli aktuálne, včasné a presné, ale v rozsahu, ktorý nám dovoľuje zákon, nenesieme žiadnu zodpovednosť za tvrdenia, chyby alebo omyly. Spoločnosť Depend® môže tento materiál kedykoľvek zmeniť a doplniť bez predchádzajúceho upozornenia.