O inkontinenci

Mýty a fakty o inkontinencii

5 min. čítania

Inkontinencia je choroba

Inkontinencia moču nie je choroba. Je to fyziologický problém, ktorý je dôsledkom iných, často skrytých zdravotných komplikácií. Preto je dôležité, aby ste navštívili lekára a nechali si stanoviť diagnózu, či máte nejaký typ inkontinencie. Liečba tohto ochorenia často vedie k zníženiu problému úniku moču.

Iba starší ľudia sú inkontinentní

S problémom inkontinencie sa stretáva viac ako milión ľudí vo veku nad 35 rokov. U žien sa vyskytuje sedem až osemkrát častejšie ako u mužov. Približne 20 % mužov starších ako 65 rokov trpí únikom moču. Inkontinencia je častejšia vo vyššom veku, ale môže sa vyskytnúť aj u žien po pôrode. Približne 9 % detí vo veku 5 až 11 rokov má skúsenosti s pomočovaním! Bez správnej liečby sa u týchto detí môže tento problém v priebehu života rozvinúť do urgentnej inkontinencie.

"Horšie to už nebude." alebo "Zlepší sa to samo."

Muži a ženy s inkontinenciou zvyčajne uvádzajú, že ich problémy sa časom zhoršujú. Problémy nezmiznú samé od seba, musíte sami aktívne pracovať na ich zmiernení. Našťastie takmer vždy existuje spôsob, ako s inkontinenciou niečo urobiť. Ide o to, že musíte vedieť, na koho sa obrátiť. Niektorí ľudia sa spoliehajú výlučne na prírodnú medicínu. Niektoré bylinky, ako napríklad malá vŕba, sú síce prospešné pre prostatu a močové cesty, ale nie sú samospasiteľné. Na začiatok je vhodné zveriť sa svojmu všeobecnému lekárovi. Ak sa ukáže, že jednoduché opatrenia nepomáhajú, nechajte sa odporučiť k fyzioterapeutovi alebo inému špecialistovi.

Pitie menšieho množstva tekutín vám pomôže

Naopak: koncentrovanejší moč v dôsledku nižšieho príjmu tekutín môže v skutočnosti dráždiť močový mechúr a viesť k vážnym problémom, ako je zápal alebo dehydratácia. Okrem toho nedostatočný príjem tekutín vedie k zápche, čo celú situáciu ešte zhoršuje.

Inkontinenčná ochrana nemôže byť diskrétna

Vďaka vývoju absorpčných materiálov sa objemné ochranné zdravotnícke pomôcky, ktoré sa používali v minulosti, nahrádzajú tenkými a diskrétnymi výrobkami. Vždy používajte výrobky, ktoré sú špeciálne vyvinuté na absorpciu moču a obsahujú ultraabsorpčný materiál (SAM). Vyberte si zo širokej ponuky - inkontinenčné vložky na ľahký únik moču alebo vložky na nočné použitie. Na stredný a väčší únik moču sú vhodné strečové nohavičky. Ako riešenie pri silnom úniku moču ponúka Depend plienkové nohavičky pre ženy aj mužov. K dispozícii sú aj inkontinenčné plienky alebo posteľné vložky proti pomočovaniu. Tieto výrobky vám pomôžu neutralizovať zápach. Bežné hygienické vložky a bežné slipové vložky túto ochranu neposkytnú.
Informácie obsiahnuté na tejto stránke nenahrádzajú špecifické, individuálne lekárske poradenstvo a usmernenia od vášho lekára alebo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ak sú známe všetky okolité podmienky a okolnosti. Ak máte obavy o svoje zdravie alebo o zdravie svojich blízkych, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Nikdy by ste nemali odkladať vyhľadanie lekárskej rady, ignorovať lekárske rady alebo prerušiť liečbu kvôli informáciám na tejto webovej stránke. Zámerom spoločnosti Depend® (a prípadne všetkých zdravotníckych pracovníkov) je, aby informácie na tejto webovej stránke boli aktuálne, včasné a presné, ale v rozsahu, ktorý nám dovoľuje zákon, nenesieme žiadnu zodpovednosť za tvrdenia, chyby alebo omyly. Spoločnosť Depend® môže tento materiál kedykoľvek zmeniť a doplniť bez predchádzajúceho upozornenia.