Pre opatrovateľov

Ako podporiť starnúcich a slabnúcich rodičov

5 min. čítania

S pribúdajúcim vekom sa naše telo nevyhnutne mení. Hoci nikto nestarne presne rovnako ako iný človek, existujú určité príznaky starnutia, ktoré sa považujú za ""normálne"". Iné príznaky potom môžu naznačovať, že váš starší rodič má zdravotný problém alebo že potrebuje ďalšiu pomoc a starostlivosť.

V starnúcom tele sa toho deje veľa. Pre mnohých ľudí sú bežné zmeny v myslení, cítení a pamäti. Tento proces sa môže začať už vo veku 30 rokov, ale väčšinu výraznejších zmien možno pozorovať v neskoršom veku. Chápeme vaše obavy, a preto sme vám poskytli prehľad najčastejších príznakov starnutia a niekoľko tipov, ktoré starším rodičom pomôžu zostať zdravými a šťastnými.

Horšia tolerancia fyzickej námahy

Činnosti, ako je chôdza do kopca alebo chôdza na dlhšie vzdialenosti, môžu byť pre starnúcich rodičov náročnejšie kvôli zmenám v kardiovaskulárnom systéme. Srdce musí pracovať ťažšie v dôsledku kôrnatenia tepien a ciev, takže fyzická aktivita je náročnejšia ako predtým.

Tip: Povzbudzujte seniorov, aby zostali aktívni a každý deň sa venovali cvičeniu s nízkou záťažou. To môže pozitívne pomôcť v boji proti bežným zmenám súvisiacim so starnutím. Pomôcť môže aj dostatok spánku a strava bohatá na zeleninu, ovocie a celozrnné výrobky.
 

Mierna až stredná svalová stuhnutosť a bolesť

Kosti sa stávajú krehkými, chrupavka a tekutina chrániaca kĺby sa zmenšujú, čo spôsobuje opotrebovanie a stuhnutosť. Zároveň vaši rodičia strácajú svalovú hmotu, čo spôsobuje mierne bolesti svalov a po 60. roku života stratu flexibility a vytrvalosti.

Tip: Seniori môžu zvýšiť svalovú silu aktivitami, ako je zdvíhanie ľahkých činiek, chôdza a iné formy cvičenia s nízkou záťažou. Strečing tiež pomáha zvyšovať flexibilitu a zdravie kĺbov.

Zmeny pri návšteve toalety

Chodia vaši rodičia častejšie na toaletu alebo sa sťažujú na zápchu? To všetko je relatívne normálne. Močový mechúr sa u starších ľudí nerozťahuje a nestláča tak ako v mladšom veku a často zadrží menej moču, čo zvyšuje frekvenciu močenia. Okrem toho niektoré lieky a ochorenia spomaľujú pohyb čriev, čo sťažuje udržiavanie pravidelnosti vyprázdňovania.


Tip: Udržiavanie zdravej hmotnosti, vyhýbanie sa fajčeniu a látkam dráždiacim močový mechúr, ako je kofeín a alkohol, konzumácia veľkého množstva vlákniny a pravidelné chodenie na toaletu bez zadržiavania veľkého množstva moču môžu pomôcť udržať zdravie čriev a močového mechúra.

Zmeny videnia

V dôsledku stvrdnutia šošovky má mnoho starších ľudí problémy s čítaním do blízka alebo začne mať iné problémy so zrakom. Sivý zákal je tiež pomerne častý - ak sa nelieči, môže viesť k výraznej strate zraku.


Tip: Pravidelné kontroly zraku sú pre vašich starších rodičov nevyhnutné, najmä ak majú chronické ochorenie, ako je napríklad cukrovka 2. typu. Slnečné okuliare môžu pomôcť chrániť citlivé oči vonku.
 

Zabúdanie

Zmeny, ktoré sa dejú v starnúcom mozgu, môžu sťažovať vykonávanie viacerých úloh naraz. To je tiež dôvod, prečo sa mnohí starší ľudia stávajú čiastočne zabúdajúcimi a niekedy majú problém zapamätať si mená alebo slová.


Tip: Spoločenský život a duševná aktivita pozitívne prispievajú ku kognitívnemu zdraviu. V boji proti depresii a stresu pomáhajú aj krížovky, kurzy, nové koníčky a trávenie času s inými ľuďmi - navyše tieto aktivity udržiavajú pamäť a myslenie v dobrej kondícii.

Ak vás znepokojujú akékoľvek príznaky, ktoré vaši rodičia pociťujú, obráťte sa na ich lekára. Ak sa objavia náznaky, že vaši rodičia môžu potrebovať viac pomoci v domácnosti, porozprávajte sa s nimi a začnite plánovať vhodnú starostlivosť. Môžete to zistiť napríklad podľa zmeny ich fyzického vzhľadu alebo ťažkostí pri vykonávaní bežných činností.
Informácie obsiahnuté na tejto stránke nenahrádzajú špecifické, individuálne lekárske poradenstvo a usmernenia od vášho lekára alebo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ak sú známe všetky okolité podmienky a okolnosti. Ak máte obavy o svoje zdravie alebo o zdravie svojich blízkych, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Nikdy by ste nemali odkladať vyhľadanie lekárskej rady, ignorovať lekárske rady alebo prerušiť liečbu kvôli informáciám na tejto webovej stránke. Zámerom spoločnosti Depend® (a prípadne všetkých zdravotníckych pracovníkov) je, aby informácie na tejto webovej stránke boli aktuálne, včasné a presné, ale v rozsahu, ktorý nám dovoľuje zákon, nenesieme žiadnu zodpovednosť za tvrdenia, chyby alebo omyly. Spoločnosť Depend® môže tento materiál kedykoľvek zmeniť a doplniť bez predchádzajúceho upozornenia.