Pre opatrovateľov

Kedy pomôcť starnúcim rodičom s financiami

5 min. čítania

Je to citlivá téma, pretože nikto nerád hovorí o peniazoch, najmä ak nie je na vrchole svojich finančných možností. Ale pre mnohých seniorov, dokonca aj pre tých, ktorí boli celý život obozretní a finančne zodpovední, môže byť hospodárenie s peniazmi ťažké. Vysoké náklady na lekársku a zdravotnú starostlivosť, zlé finančné plánovanie, podvody a narastajúce dlhy môžu situáciu ešte zhoršiť

Ako spoznať, kedy je čas zasiahnuť?

1) Majú množstvo neotvorenej pošty.
Prestal váš predtým poriadkumilovný rodič otvárať poštu a doma sa mu hromadia neotvorené listy? Neotvorené obálky môžu obsahovať dôležité oznámenia, faktúry alebo bankové výpisy. Je to varovný signál a tiež znak toho, že váš rodič má kognitívne ťažkosti alebo sa necíti dobre.

2) Volajú vám veritelia.
Keď začnú volať veritelia, je zrejmé, že požadujú zaplatenie. Vaši rodičia sa môžu na telefonáty sťažovať alebo si môžete všimnúť, že vaši rodičia vo vašej prítomnosti často nedvíhajú telefón. V každom prípade je náhly nárast telefonátov od veriteľov znakom toho, že vaši rodičia majú problémy so splácaním svojich dlhov.

3) Priatelia, rodina a susedia sa začnú obávať.
Nemusíte byť vždy prvý, kto si všimne zmeny v správaní vašich rodičov. Ak za vami prídu priatelia alebo príbuzní a povedia vám svoje obavy alebo vám povedia, že si všimli nezvyčajné alebo nevysvetliteľné zmeny, treba spozornieť. Pozornejšie sledujte, čo sa s vašimi rodičmi deje, a navštívte ich osobne, aby ste mohli sami posúdiť situáciu. Berte tieto obavy vážne.

4) Vaši rodičia nehospodária s peniazmi tak ako predtým.
Kúpili si vaši rodičia v poslednom čase veľký televízor, nové spotrebiče alebo iné nepotrebné veci? Samozrejme, nie je nič zlé na tom, ak si niečo doprajú. Ak však začali neuvážene míňať, nesledujú účty alebo hospodária s peniazmi inak ako predtým, je čas konať.

5) Nedbajú o seba.
Všimli ste si, že v dome je neporiadok a potrebuje poriadne upratať? Vyzerajú vaši rodičia zanedbane? S pribúdajúcim vekom sa aj jednoduché každodenné úlohy môžu stať ťažkými alebo nezvládnuteľnými. Ak majú vaši rodičia problémy s každodennými činnosťami, je pravdepodobné, že majú problémy aj s financiami.

Tipy, ako pomôcť rodičom s financiami

Ak môžete, otvorene a úprimne sa s rodičmi porozprávajte skôr, ako budú potrebovať vašu pomoc. V ideálnom prípade budete mať čas zhromaždiť dôležité dokumenty a urobiť opatrenia, ktoré vám neskôr uľahčia situáciu. Rodičia by si napríklad mohli pripraviť zoznam svojich hlavných účtov spolu s používateľskými menami, heslami a číslami. Dobrý nápad je tiež mať prehľad o ich finančných záväzkoch, pravidelných platbách a poistení. Je užitočné poznať čísla ich občianskych preukazov a kariet zdravotného poistenia. Čím viac informácií budete mať teraz, tým ľahšie im budete môcť neskôr pomôcť.


Ak máte všetky tieto informácie, môžete im pomôcť na diaľku. Môžete napríklad nastaviť trvalé príkazy, platiť účty online alebo nastaviť online prístup k účtu, aby ste mali prehľad o ich financiách. Takto môžete rýchlo odhaliť finančné problémy. Užitočné je tiež mať plnú moc na finančné transakcie, ktorá umožňuje určenej osobe prijímať finančné rozhodnutia.
Informácie obsiahnuté na tejto stránke nenahrádzajú špecifické, individuálne lekárske poradenstvo a usmernenia od vášho lekára alebo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ak sú známe všetky okolité podmienky a okolnosti. Ak máte obavy o svoje zdravie alebo o zdravie svojich blízkych, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Nikdy by ste nemali odkladať vyhľadanie lekárskej rady, ignorovať lekárske rady alebo prerušiť liečbu kvôli informáciám na tejto webovej stránke. Zámerom spoločnosti Depend® (a prípadne všetkých zdravotníckych pracovníkov) je, aby informácie na tejto webovej stránke boli aktuálne, včasné a presné, ale v rozsahu, ktorý nám dovoľuje zákon, nenesieme žiadnu zodpovednosť za tvrdenia, chyby alebo omyly. Spoločnosť Depend® môže tento materiál kedykoľvek zmeniť a doplniť bez predchádzajúceho upozornenia.