O inkontinenci

Druhy inkontinencie

5 min. čítania

Existuje niekoľko typov inkontinencie, pri ktorých majú ľudia rozdielne problémy s únikom moču.

Stresová inkontinencia

Prejavuje sa ako nedostatočné uzavieranie močovej trubice a pri zvýšenom vnútrobrušnom tlaku dochádza k neželanému úniku moču.

Ako sa prejavuje?
U osôb trpiacich stresovou inkontinenciou dochádza k úniku moču keď kašlú, kýchajú, smejú sa, vykonávajú telesné cvičenia, dvíhajú ťažké predmety alebo zaťažujú svaly iným spôsobom.

Aké sú príčiny?
K oslabeniu svalov panvového dna, ktoré podopierajú močový mechúr, môže nastať vo vyššom veku, pri obezite alebo po určitých chirurgických zákrokoch (napr. u mužov pri operácii prostaty). U žien môže inkontinenciu spôsobiť pôrod, početné tehotenstvá alebo menopauza. V dôsledku oslabení týchto svalov môže dochádzať k úniku moču pri napätí brucha. Táto forma inkontinencie sa vyskytuje najčastejšie u mladých žien.

Urgentná inkontinencia

Prejavuje sa ako náhle silné nutkanie na močenie a vzápätí dôjde k samovoľnému úniku moču. Počas dňa dochádza k vyprázdňovaniu močového mechúra približne po 2 hodinách a viac ako 2x za noc.

Ako sa prejavuje?
U osôb s urgentnou inkontinenciou môže dochádzať k veľkým únikom moču. Ide o náhly pocit a preto sa nestihnú dostať včas na toaletu. Urgentná inkontinencia je väčšinou zavinená ""abnormálne aktívnym"" močovým mechúrom, ktorý je príčinou nedobrovoľných kŕčov vo svaloch v močovom mechúre. Veľa ľudí s urgentnou inkontinenciou trpí infekciami, ktoré dráždia močový mechúr či močovú trubicu alebo spôsobujú kŕče vo svaloch, ktoré vytláčajú moč z močového mechúra.

Aké sú príčiny?
Medzi najčastejšie príčiny patrí malá kapacita močového mechúra, infekcie močového mechúra, zlý psychický stav (napr. depresie), užívanie niektorých liekov alebo príjem nevhodných tekutín, ako je káva alebo alkohol. Táto forma úniku moču môže byť tiež spôsobená mozgovou mŕtvicou, postihnutím miechy, demenciou alebo chorobou postihujúcou nervový systém, ako je Parkinsonova choroba, či roztrúsená skleróza.

Zmiešaná inkontinencia

Veľa ľudí trpí v rôznych momentoch či v rôznych situáciách stresovou aj urgentnou inkontinenciou. Príčiny oboch foriem spolu môžu, ale nemusia súvisieť a je potrebné vyšetriť ich samostatne.

Paradoxná inkontinencia

Dochádza k nej pri preplnenom močovom mechúre, z ktorého začne moč pretekať. Je spôsobená slabými svalmi močového mechúra alebo prekážkou v močovej trubici.

Ako sa prejavuje?
Tento druh inkontinencie sa prejavuje pocitom nedostatočného vyprázdnenia močového mechúra, slabým prúdom moču a častým močením.

Aké sú príčiny?
Paradoxnú inkontinenciu môže spôsobiť napr. nádor v močovej trubici, kamienok v močovej trubici alebo zväčšená prostata u mužov.

Funkčná inkontinencia 

K úniku moču dochádza bez zjavných dôvodov u osôb, ktoré nestíhajú alebo nemôžu na toaletu.

Ako sa prejavuje?
Funkčná inkontinencia sa prejavuje dlhým odkladaním nutkania na močenie, silnými prejavmi po ceste na toaletu, zlyhávaním v snahe situáciu napraviť alebo napríklad pri rezignácii na vzniknutý stav.

Aké sú príčiny?

Môže byť spôsobená sťaženým prístupom na toaletu, depresiami, alkoholizmom, sedatívami, ľahostajnosťou k telesnej potrebe alebo osobnej hygiene. Ďalej ju tiež môže zapríčiniť ťažká artritída alebo stavy, ktoré súvisia s inými chorobami, kedy osoba nemôže ísť sama bez cudzej pomoci na toaletu.
Prejavuje sa ako spontánne nevedomé vyprázdňovanie močového mechúra po jeho predchádzajúcom naplnení.
 

Reflexná inkontinencia

Prejavuje sa ako spontánne nevedomé vyprázdňovanie močového mechúra po jeho predchádzajúcom naplnení.
 
Ako sa prejavuje?
Kapacita močového mechúra je využitá len čiastočne. Vysoká frekvencia močenia počas dňa, močový mechúr sa nevyprázdňuje dostatočne.

Aké sú príčiny?
Medzi najčastejšie príčiny patrí zlomenina chrbtových stavcov s poškodením miechy, zápaly miechových nervov, degeneratívne ochorenie centrálneho alebo periférneho nervového systému.

 

Informácie obsiahnuté na tejto stránke nenahrádzajú špecifické, individuálne lekárske poradenstvo a usmernenia od vášho lekára alebo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ak sú známe všetky okolité podmienky a okolnosti. Ak máte obavy o svoje zdravie alebo o zdravie svojich blízkych, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Nikdy by ste nemali odkladať vyhľadanie lekárskej rady, ignorovať lekárske rady alebo prerušiť liečbu kvôli informáciám na tejto webovej stránke. Zámerom spoločnosti Depend® (a prípadne všetkých zdravotníckych pracovníkov) je, aby informácie na tejto webovej stránke boli aktuálne, včasné a presné, ale v rozsahu, ktorý nám dovoľuje zákon, nenesieme žiadnu zodpovednosť za tvrdenia, chyby alebo omyly. Spoločnosť Depend® môže tento materiál kedykoľvek zmeniť a doplniť bez predchádzajúceho upozornenia.