Pre opatrovateľov

Opatrovatelia, neobviňujte sa!

5 min. čítania

Ak sa intenzívne staráte o chorého blízkeho, určite prežívate rôzne emócie vrátane negatívnych. Je však dôležité si uvedomiť, že tieto pocity sú nielen prirodzené a normálne, ale sú aj varovným signálom. Aby ste svojmu blízkemu poskytli čo najlepšiu starostlivosť, musíte sa lepšie starať aj o seba.

Pocit viny sa môže u ľudí, ktorí sa starajú o svojich príbuzných, objaviť z mnohých rôznych dôvodov. Môžete mať pocit, že neposkytujete najlepšiu starostlivosť, alebo môžete mať pocit, že pri starostlivosti o svojho blízkeho prichádzate o osobný čas. Môžete napríklad porovnávať svoju prácu s tým, čo robia iní. Nech už je dôvod akýkoľvek, ide o legitímne emócie, ktoré v podobných situáciách zažíva mnoho opatrovateľov. Nasledujúcich päť tipov vám pomôže lepšie zvládať pocity viny opatrovateľa a zbaviť sa pochybností.

Vzdajte sa myšlienky, že máte byť bez viny

Vždy budete mať pocit, že by ste mali urobiť viac a byť lepší pre svojich blízkych. V skutočnosti je toto nastavenie vo väčšine ľudí pevne zakódované. Pocit viny je prirodzenou súčasťou ľudskej skúsenosti, a to tak pri starostlivosti, ako aj v každodennom živote. Namiesto toho si priznajte svoje pocity, uznajte ich a odpustite si. To je prvý krok k tomu, aby ste sa s nimi dokázali lepšie vyrovnať. Až keď prestanete veriť, že vina je niečo zlé, môžete sa prestať cítiť vinní.

Ukážte svoje pochopenie

Čo by ste povedali svojmu najlepšiemu priateľovi alebo najlepšej priateľke v rovnakej situácii? Pravdepodobne by ste jej alebo jemu pripomenuli, že je len človek. Súcit, ktorý prejavujete druhým, obráťte dovnútra. Všetci máme chyby. Všetci máme chyby. Vy nie ste výnimkou. Namiesto toho, aby ste sa zameriavali na oblasti, v ktorých podľa vás zaostávate, sústreďte sa na svoje silné stránky a podporu, ktorú poskytujete svojmu blízkemu.

Nepodľahnite myšlienke spasiteľa

Ak máte tendenciu potláčať pocity smútku nad tým, čo prežívajú naši blízki, alebo sa namiesto toho snažíte veci vyriešiť, je to vyčerpávajúce. Nemôžete zachrániť druhých. A často to nedokážete ani sami. Preto namiesto toho, aby ste si predstavovali, že svojho blízkeho "zachránite", stanovte si realistické očakávania.

Akceptujte negatívne pocity

Pocit úzkosti alebo hnevu je prirodzenou súčasťou vykonávania opatrovateľských povinností. Podráždenosť, rozpoltenosť alebo negatívne pocity neznamenajú, že nemáte radi osobu, o ktorú sa staráte. Prestaňte sa kritizovať a posudzovať. Namiesto toho hľadajte podporu u ostatných členov rodiny a priateľov. Aj keď sa tak cítite, nie ste na to sami. Pridajte sa do podpornej skupiny a spojte sa s ostatnými, ktorí sa cítia rovnako ako vy.

Nájdite si čas pre seba

Nepodceňujte dôležitosť toho, aby ste si našli čas pre seba a dopriali si niečo príjemné. Hoci je to ďalšia vec, ktorú si mnohí ľudia vyčítajú, pre opatrovateľov je nevyhnutné, aby si dokázali oddýchnuť od svojich povinností. Pomôže vám to načerpať nové sily, udržať rovnováhu vo vašom živote a udržať si vlastné duševné zdravie pod kontrolou. Okrem toho vám toto voľno môže pomôcť lepšie a radostnejšie sa starať o chorého človeka.
Informácie obsiahnuté na tejto stránke nenahrádzajú špecifické, individuálne lekárske poradenstvo a usmernenia od vášho lekára alebo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ak sú známe všetky okolité podmienky a okolnosti. Ak máte obavy o svoje zdravie alebo o zdravie svojich blízkych, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Nikdy by ste nemali odkladať vyhľadanie lekárskej rady, ignorovať lekárske rady alebo prerušiť liečbu kvôli informáciám na tejto webovej stránke. Zámerom spoločnosti Depend® (a prípadne všetkých zdravotníckych pracovníkov) je, aby informácie na tejto webovej stránke boli aktuálne, včasné a presné, ale v rozsahu, ktorý nám dovoľuje zákon, nenesieme žiadnu zodpovednosť za tvrdenia, chyby alebo omyly. Spoločnosť Depend® môže tento materiál kedykoľvek zmeniť a doplniť bez predchádzajúceho upozornenia.