Pre opatrovateľov

Ako na domácu starostlivosť o dlhodobo chorých seniorov

5 min. čítania

Domáca starostlivosť o blízkeho človeka nie je bez problémov. Ak váš rodič alebo príbuzný ochorel a nedokáže sa o seba postarať, prinášame vám niekoľko tipov, ako zorganizovať starostlivosť o neho. 
Pre opatrovateľov je veľmi dôležité, aby mali pri starostlivosti o starších chorých rodičov a blízkych silný podporný systém, o ktorý sa môžu oprieť. Rozdelenie záťaže medzi ostatných členov rodiny a dobrých priateľov znižuje množstvo stresu, ktorý by spočíval na jednej osobe. Okrem toho umožňuje všetkým aktívne sa zapojiť do starostlivosti a navzájom sa podporovať. Získajte rady, ako hovoriť so súrodencami o starnúcich rodičoch a ako sa podeliť o bremeno.

Vytvorte si tím

Pred rozdelením povinností a úloh súvisiacich so starostlivosťou o rodiča sa rodina musí úprimne porozprávať o súčasnej situácii. Treba jasne povedať, že na úspešné zvládnutie starostlivosti je potrebné spojiť sa. Ak je to možné, zapojte do rozhovoru aj osobu, o ktorú sa máte starať - umožníte jej tak aktívne rozhodovať. Vy zasa získate informácie z prvej ruky o tom, ako sa cíti, čo ju trápi a akú pomoc by si želala. Spoločne potom môžete začať plánovať, ako budete vykonávať úlohy a povinnosti.

Zistite všetko potrebné

Hovoriť so súrodencami o starnúcich rodičoch alebo chorých príbuzných nie je vždy jednoduché, ale je to potrebné. Najdôležitejšie je dostatočne sa oboznámiť s aktuálnym zdravotným stavom osoby, ktorá potrebuje vašu starostlivosť. Je dobré vedieť, aké sú jeho zdravotné obmedzenia a pravdepodobný vývoj ochorenia. Relevantné informácie o chorobe alebo postihnutí, liečbe, liekoch a ďalších podrobnostiach starostlivosti by mal poznať každý člen rodiny. Čím viac toho viete a čím viac ste všetci na rovnakej vlne, tým menej úzkosti a napätia budete počas starostlivosti pravdepodobne prežívať.

Definujte úlohu každého z vás

Starostlivosť o dlhodobo chorých môže byť stresujúca a môže viesť k nevôli a hádkam. Bez jasného vymedzenia rodinných očakávaní a úlohy každej osoby pri poskytovaní starostlivosti sa môže ľahko stať, že všetka práca zostane na jednej osobe. Ideálne je rozdeliť si povinnosti tak, aby sa využili silné stránky každého člena rodiny. Ak sa napríklad jeden zo súrodencov dobre vyzná vo financiách, môže prevziať správu financií a platenie účtov. Niekto iný je zasa skvelý v informovaní ostatných, takže môže prevziať zodpovednosť za komunikáciu s rodinou a jednanie s úradmi. Jasné vymedzenie toho, kto bude čo robiť, tak môže do veľkej miery zabrániť budúcim konfliktom.

Zvážte individuálne obmedzenia

Na rodinnom stretnutí o rozdelení povinností by mal každý otvorene a úprimne povedať o svojich časových, dopravných a finančných obmedzeniach. Rodinní príslušníci by sa mali spýtať, ako môžu prispôsobiť opatrovateľské povinnosti svojmu rozvrhu a ako často budú môcť vidieť alebo navštevovať svojho rodinného príslušníka. Tí, ktorí žijú blízko, pravdepodobne prevezmú úlohu primárnych opatrovateľov, ale aj tí, ktorí žijú ďalej, môžu prevziať časť záťaže tým, že budú vykonávať úlohy, ako je platenie účtov, organizovanie komunikácie alebo pomoc pri opatrovaní, aby si primárni opatrovatelia mohli oddýchnuť.

Spolupracujte a v prípade potreby vyhľadajte pomoc

Tímová práca je základom úspešnej starostlivosti o rodiča alebo o pacienta pripútaného na lôžko. Jasná a častá komunikácia vám pomôže podporiť ducha tímovej práce a v prípade potreby prehodnotiť úlohy a zodpovednosti všetkých zúčastnených. Dôležité je tiež vybudovať podporný systém mimo rodiny. Jednou z možností je pomoc domácej opatrovateľskej a podpornej služby. Lekári môžu poskytnúť užitočné rady. Na základe skúseností môžu poradiť aktuálny postup a možnosti liečby vášho rodinného príslušníka. Je tiež dobré s nimi prediskutovať možnosti kúpeľného pobytu, priznania invalidného dôchodku alebo nároku na príspevok na starostlivosť o blízkeho.
Informácie obsiahnuté na tejto stránke nenahrádzajú špecifické, individuálne lekárske poradenstvo a usmernenia od vášho lekára alebo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ak sú známe všetky okolité podmienky a okolnosti. Ak máte obavy o svoje zdravie alebo o zdravie svojich blízkych, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Nikdy by ste nemali odkladať vyhľadanie lekárskej rady, ignorovať lekárske rady alebo prerušiť liečbu kvôli informáciám na tejto webovej stránke. Zámerom spoločnosti Depend® (a prípadne všetkých zdravotníckych pracovníkov) je, aby informácie na tejto webovej stránke boli aktuálne, včasné a presné, ale v rozsahu, ktorý nám dovoľuje zákon, nenesieme žiadnu zodpovednosť za tvrdenia, chyby alebo omyly. Spoločnosť Depend® môže tento materiál kedykoľvek zmeniť a doplniť bez predchádzajúceho upozornenia.