O inkontinenci

Život s inkontinenciou

5 min. čítania

Inkontinencia sa vyskytuje u všetkých vekových kategórií. Mnoho ľudí si myslí, že únikom moču trpia iba ženy. Pravdou je, že sa tento problém častejšie objavuje u žien, ale je ním postihnutých aj veľa mužov. Približne 800 tisíc na Slovensku ľudí trpí nechceným únikom. Inkontinencia môže byť nepríjemným problémom, ale v mnohých prípadoch sa však dá riešiť. V niekoľkých krokoch môžete dostať inkontinenciu pod kontrolu, aby prinášala čo najmenej ťažkostí v každodennom živote.

Navštívte svojho lekára

Najdôležitejšie je skonzultovať svoj zdravotný stav s lekárom. Ten stanovuje, o aký typ inkontinencie ide a následne zvolí najvhodnejší spôsob liečby. Poradí Vám s výberom najvhodnejších pomôcok. Lekár sa Vás môže tiež opýtať na Vašu osobnú a rodinnú anamnézu, na lieky, ktoré užívate bez predpisu a na prípadné nehody a zranenia. Okrem toho môže byť užitočné absolvovať odborné vyšetrenie, aby bol lekár schopný presne posúdiť Váš zdravotný stav. V niektorých prípadoch Vám môže lekár predpísať lieky, buď samostatne alebo v kombinácii so zmenou Vašich návykov. Je možné, že niektoré lieky môžu práve spôsobovať únik moču. Z tohto dôvodu je dôležité, aby váš lekár vedel o všetkých liekoch, ktoré užívate na predpis aj bez predpisu. Všetky lieky by mali byť užívané pod dozorom lekára. Únik moču je možné riešiť aj operačným zákrokom, napr. na vyriešenie určitého telesného problému, ktorý spôsobuje inkontinenciu.

Dbajte na správný životný štýl

Zdravý životný štýl a aktívny spôsob života sa prejavuje na celkovom zdraví každého človeka. Rovnako ako u mnohých chorôb aj u inkontinencie lekári zdôrazňujú, že pozitívny postoj je dôležitý. Odporúčajú viesť aktívny a zdravý životný štýl.

1. Sledujte, čo jete a pijete
Pite veľa tekutín, najmenej 1-1,5 litra denne. Ale pozor, príliš veľa tekutín môže spôsobiť vážne ochorenie. Vyhnite sa nápojom, ktoré môžu spôsobiť nadmernú tvorbu moču - káva, alkohol a iné nápoje, ktoré môžu dráždiť močový mechúr napr. citrusové šťavy. Rovnako tak sa vyvarujte príliš koreneným a pálivým jedlám.

2. Kontrolujte svoju hmotnosť
Aj zopár kilogramov navyše môže zapríčiniť únik moču. Zníženie hmotnosti o 5-10% môže mať pozitívny vplyv na únik moču, pretože sa zmierni tlak na svaly panvového dna.

3. Zostaňte aktívny
Rovnako ako u mnohých chorôb aj u inkontinencie lekári zdôrazňujú, že pozitívny postoj je dôležitý. Odporúčajú viesť aktívny a zdravý životný štýl.

Trénujte svoj močový mechúr

Snažte sa ovládať nutkanie okamžitého použitia toalety. Vykonanie potreby odďaľujte najprv o niekoľko minút, postupne zvyšujte interval na hodinu a viac. Toto cvičenie pomáha predĺžiť dobu medzi dvoma cestami na toaletu tak, že sa zakaždým snažíte vyprázdniť Váš močový mechúr čo najdôkladnejšie. Existuje mnoho trikov, ako to dosiahnuť a najlepšie sa ich naučíte pod dozorom fyzioterapeuta alebo špecialistu na inkontinenciu.

Posilnite svaly panvového dna

Dlouhodobé a pravidelné posilování svalů pánevního dna pomocí tzv. Kegelových cviků vede k účinnému řešení problematiky úniku moči. Přehled cviků pánevního dna najdete zde.

Veďte si denník inkontinencie

Písaním denníka a zaznamenávaním únikov moču ešte pred návštevou lekára pomôžete k presnejšiemu stanoveniu charakteru problému a určeniu diagnózy. 
Informácie obsiahnuté na tejto stránke nenahrádzajú špecifické, individuálne lekárske poradenstvo a usmernenia od vášho lekára alebo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ak sú známe všetky okolité podmienky a okolnosti. Ak máte obavy o svoje zdravie alebo o zdravie svojich blízkych, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Nikdy by ste nemali odkladať vyhľadanie lekárskej rady, ignorovať lekárske rady alebo prerušiť liečbu kvôli informáciám na tejto webovej stránke. Zámerom spoločnosti Depend® (a prípadne všetkých zdravotníckych pracovníkov) je, aby informácie na tejto webovej stránke boli aktuálne, včasné a presné, ale v rozsahu, ktorý nám dovoľuje zákon, nenesieme žiadnu zodpovednosť za tvrdenia, chyby alebo omyly. Spoločnosť Depend® môže tento materiál kedykoľvek zmeniť a doplniť bez predchádzajúceho upozornenia.