O inkontinenci

Inkontinencia: Otázky a odpovede

5 min. čítania

Má veľa ľudí problémy s inkontinenciou?

Týmto problémom trpia ľudia všetkých vekových kategórií, pričom u žien je sedem až osemkrát častejší ako u mužov. U žien sa inkontinencia moču prejavuje aj skôr, t. j. miernejšie formy inkontinencie sa vyskytujú v skoršom veku ako u mužov.
 

Patrí inkontinencia nutne k starobe?

Inkontinencia nemusí nevyhnutne patriť k starobe. Niektoré zmeny súvisiace s vekom však môžu spôsobiť únik moču, napríklad pokles estrogénu po menopauze u žien a zväčšenie prostaty u mužov.
 

Prečo je inkontinencia častejšia u žien ako u mužov?

Močový mechúr a močové cesty u žien sú úplne odlišné od mužských orgánov. Ženy sú náchylnejšie napríklad na poškodenie svalov pri pôrode, obezitu alebo infekcie, ktoré môžu spôsobiť únik moču.

Vedie pôrod vždy k problémom s inkontinenciou?

Určite nie. Väčšina žien, ktoré majú deti, netrpí inkontinenciou. Ak áno, vo väčšine prípadov nejde o dlhodobý problém, ale o dočasný problém, ktorý sa vyskytuje krátko pred pôrodom alebo po ňom.

Nejde len o udržanie kontroly nad únikom moču a zápachom?

Inkontinencia nie je len otázkou hygieny. Je rozumné, aby sa človek s inkontinenciou poradil so svojím lekárom, ktorý ho dôkladne vyšetrí.

Čo znamená hyperaktívny močový mechúr?

Hyperaktívny močový mechúr je iný názov pre urgentnú inkontinenciu, dráždivý močový mechúr alebo neočakávanú svalovú kontrakciu, ktorá vedie k vylučovaniu moču z močového mechúra. Diagnózu by mal stanoviť lekár.

Čo s tým môžeme urobiť?

Pri všetkých formách inkontinencie sa dá takmer vždy niečo urobiť. Medzi možné spôsoby liečby patrí napríklad obnova svalov panvového dna, tréning močového mechúra, úprava životného štýlu, liečba liekmi a ďalšie. Okrem toho v prípadoch, keď sa inkontinencia vyskytuje ako komplikácia iných ochorení alebo problémov alebo ako dôsledok užívania určitých liekov, vedie liečba daného ochorenia k vyriešeniu problému inkontinencie. Aj v týchto prípadoch sa dá problém riešiť.
 

Môžu stravovacie návyky ovplyvniť únik moču?

Áno, môže vám pomôcť, ak budete venovať pozornosť tomu, čo jete a pijete. Pite veľa tekutín: aspoň liter a pol denne. Vyhýbajte sa nápojom, ktoré spôsobujú nadmernú tvorbu moču, napríklad káve a alkoholu. Obmedzte aj kyslé ovocné šťavy, napríklad grapefruitovú alebo paradajkovú, pretože môžu dráždiť močový mechúr. K inkontinencii môže prispieť aj zápcha. Pomôcť môže strava bohatá na vlákninu a pravidelná stolica.
 

Má hmotnosť vplyv na únik moču?

Áno. Aj niekoľko kilogramov už zohráva úlohu. Strata piatich až desiatich percent hmotnosti môže pomôcť zmierniť únik moču, pretože úbytok hmotnosti zníži tlak na svaly panvového dna.
 

Má zmysel cvičiť na posilnenie svalov panvového dna?

Áno, Kegelove cviky sú vynikajúcou metódou na posilnenie panvového dna a liečbu inkontinencie. Posilňovanie svalov panvového dna môže pomôcť ženám aj mužom pri prevencii aj liečbe úniku moču. O používaní týchto cvikov sa môžete poradiť aj so svojím lekárom.
 

Čo znamená tréning močového mechúra?

Tréning močového mechúra môže byť účinný aj preto, že pomáha predĺžiť čas medzi močením. Ak vám lekár predpíše tréning močového mechúra, pre úspešnú liečbu je dôležité, aby ste si viedli denník inkontinencie a zaznamenávali si do neho svoje každodenné aktivity.
 

A čo lieky, pomáhajú?

V niektorých prípadoch vám lekár môže predpísať lieky alebo kombináciu liekov a úpravy návykov, ktoré vedú k opätovnému získaniu kontroly nad močovým mechúrom. Môže sa stať, že niektoré lieky spôsobujú únik moču. Z tohto dôvodu je dôležité, aby váš lekár vedel o všetkých liekoch na predpis aj bez predpisu, ktoré užívate. Všetky lieky by ste mali užívať po konzultácii so svojím lekárom.

Je potrebná operácia?

Operácia je jedným z mnohých spôsobov riešenia inkontinencie, ale zvyčajne sa zvažuje len u ľudí, pre ktorých je tento postup vhodný a u ktorých by ostatné možnosti neviedli k želanému výsledku. Váš lekár najlepšie určí, aká liečba je pre vás najvhodnejšia.
 

Pracuje se na liečbe inkontinencie? Ako ďaleko je tento výskum?

Lekárska veda každý deň objavuje nové možnosti liečby a kontroly inkontinencie. Operácie sú čoraz menej invazívne, nemajú toľko vedľajších účinkov a rehabilitácia je rýchlejšia. K dispozícii je čoraz viac liekov a v neposlednom rade sa neustále zlepšuje kvalita absorpčných pomôcok.
 

Absorbujú moč aj menštruačné a hygienické vložky?

Menštruačné vložky alebo hygienické vložky nie sú určené na absorbovanie moču, ale na zadržiavanie krvi. Výrobky špeciálne určené na únik moču vám ponúkajú dostatočnú bezpečnosť pri vykonávaní všetkých vašich bežných činností. Na rozdiel od bežných menštruačných vložiek majú výrazne vyššiu absorpčnú kapacitu a ich zloženie lepšie vyhovuje potrebe rýchlejšieho rozvádzania a vstrebávania moču a uzatvárajú ho vo forme gélu. Tým zabraňujú spätnému úniku a zároveň eliminujú nežiaduci zápach. V súčasnosti existuje široký sortiment vložiek a slipových vložiek na únik moču. Každý muž a každá žena si môže vybrať vhodný výrobok s ohľadom na veľkosť, absorpčnú schopnosť a použitý materiál.

Ako sú inkontinenčné výrobky kryté?

Výrobky na inkontinenciu sú pacientom s diagnostikovanou inkontinenciou hradené z verejného zdravotného poistenia alebo sú dostupné v lekárňach a predajniach zdravotníckych potrieb. Pred ich kúpou si vždy prečítajte informácie na obale, aby ste sa uistili, že výrobok je pre vás vhodný.

 

 

Informácie obsiahnuté na tejto stránke nenahrádzajú špecifické, individuálne lekárske poradenstvo a usmernenia od vášho lekára alebo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ak sú známe všetky okolité podmienky a okolnosti. Ak máte obavy o svoje zdravie alebo o zdravie svojich blízkych, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Nikdy by ste nemali odkladať vyhľadanie lekárskej rady, ignorovať lekárske rady alebo prerušiť liečbu kvôli informáciám na tejto webovej stránke. Zámerom spoločnosti Depend® (a prípadne všetkých zdravotníckych pracovníkov) je, aby informácie na tejto webovej stránke boli aktuálne, včasné a presné, ale v rozsahu, ktorý nám dovoľuje zákon, nenesieme žiadnu zodpovednosť za tvrdenia, chyby alebo omyly. Spoločnosť Depend® môže tento materiál kedykoľvek zmeniť a doplniť bez predchádzajúceho upozornenia.